8ο Πανελλήνιο Συνέδριο | Παρουσιάσεις ομιλιών | Πασαλίδου Κ.

Διαφορετικά είδη στρες και Σ.Κ.Π

Το στρες συνδέεεται  άμεσα με τη Σ.ΚΠ. Από τις πρώτες περιγραφές περιστατικών με ΣΚΠ από τον Charcot το 1868, φάνηκε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα σε στρεσογόνα γεγονότα και την εμφάνιση ή εξέλιξη της Σ.Κ.Π, χωρίς όμως να έχουν ακόμη διερευνηθεί σε βάθος οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν σ’ αυτήν.

Με τον όρο στρεςεννοούμε το σύνολο των αλλαγών που συμβαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό όταν απειλείται ή κινδυνεύει από ένα ερέθισμα ή μια κατάσταση.  Το στρες αποτελεί ένα μηχανισμός προετοιμασίας και προστασίας του οργανισμού για καταστάσεις κινδύνου, όπου κινητοποιούνται όλα τα σωματικά συστήματα του οργανισμού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση της απειλής και, συνεπώς, η επιβίωσή του οργανισμού.

Το στρες προκαλεί αλλαγές που συντελούνται σε βιοχημικό, σωματικό, ψυχολογικό και συμπεριφοριστικό επίπεδο του ανθρώπινου οργανισμού.Η συμπαθητική διέγερση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αντίδρασης του στρες , συνδέεται με ανοσοανεπάρκεια, δηλαδή κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (ειδικά όταν είναι το στρες είναι χρόνιο). Μπορεί να σχετίζεται λοιπόν με την εμφάνιση της Σ.Κ.Π., αλλά και πιθανές υποτροπές της.

Η αντίδραση του στρες ποικίλλει από άτομο σε άτομο και έχει έντονο υποκειμενικό χαρακτήρα, ανάλογο με την ερμηνεία των εκάστοτε γεγονότων. Ο βαθμός του στρες που βιώνει το άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το πόσο γνώριμο είναι αυτό που συμβαίνει, ο έλεγχος που έχουμε στο γεγονός, η ικανότητα πρόβλεψης του και η αμεσότητα του κίνδυνου. Σημαντικό είναι το στρες που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές, το καθημερινό μικρό, συνεχόμενο στρες αλλά και το άγχος του επικείμενου άγχους.

Κρίστη Πασαλίδου, MSc(Hons)

Γνωστική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια