8ο Πανελλήνιο Συνέδριο | Παρουσιάσεις ομιλιών | Κούτλας Ε.

Οι μελλοντικές θεραπείες της ΠΣ περιλαμβάνουν ενέσιμα (alemtuzumab, rituximab) και φάρμακα χορηγούμενα από το στόμα (cladribine, fingolimod, fumaricacid, teriflunomide, laquinimod).

Hcladribineείναι μια νέα χημική ουσία χορηγούμενη από το στόμα και πιθανώς θα είναι η πρώτη νέα θεραπεία που θα κυκλοφορήσει το 2011. Δρά προκαλώντας μείωση των λεμφοκυττάρων CD4, CD8 και Β.

Η κλινική μελέτη CLARITY(φάση ΙΙΙ) σχεδιάσθηκε για την μελέτη της αποτελεσματικότητος και της ασφάλειας του φαρμάκου. Συμμετείχαν 155 κέντρα σε 32 χώρες με 1.326 αθενείς με υποτροπιάζουσα μορφή ΠΣ, κλίμακα αναπηρίας EDSSέως 5.5 και χρονική διάρκεια 96 εβδομάδες. Το 33% των ασθενών ελάμβαναν ένα δισκίο cladribine10mg, το 33% ελάμβαναν 2 δισκία και 33% πήραν εικονικό φάρμακο (placebo).

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Ο αριθμός των υποτροπών μειώθηκε κατά 57%, το ποσοστό των ασθενών χωρίς υποτροπές ήταν 79%, ο χρόνος μέχρι την 1η υποτροπή ήταν 13 μήνες (στο εικονικό φάρμακο ήταν 4.6 μήνες) και το ποσοστό των ασθενών που χρειάστηκαν ιντερφερόνη λόγω επιδεινώσεως μειώθηκε κατά 69%.

Ο κίνδυνος επιδεινώσεως της αναπηρίας στην κλίμακα EDSSμειώθηκε κατά 33%.

Στην μαγνητική τομογραφία ο αριθμός των νέων ενεργών εστιών μειώθηκε στο 77-87% και το ποσοστό των ασθενών χωρίς ενεργό νόσο ήταν 44%.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειεςπου αναφέρθηκαν στην διάρκεια της μελέτης είναι: κεφαλαλγία 23%, λεμφοπενία 27%, ρινοφαρυγγίτις 14%, λοιμώξεις αναπνευστικού 12%, ναυτία 11%.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Λεμφοπενία 27%.

Λοιμώξεις 2.6% (έρπης ζωστήρ, σαλμονέλλωση, ηπατίτις Β, φυματίωση)

Νεοπλασίες 1.1% (καρκίνος τραχήλου μήτρας και ωοοθηκών, χορειοκαρκίνωμα, μελάνωμα, καρκίνος παγκρέατος).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η cladribineείναι αποτελεσματική μειώνοντας τις υποτροπές 57%, την αναπηρία 33% και τις νέες εστίες στην μαγνητική τομογραφία 73%.

Ήπιες παρενέργειες σημειώθηκαν στο 22% και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στο 8.7%.

Η cladribineαναμένεται να κυκλοφορήσει Φεβρουάριο-Απρίλιο 2011.

Ευάγγελος Κούτλας