Τροπολογία: Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων χωρίς υποχρέωση διετούς παραμονής στον τόπο διορισμού

Έγινε λοιπόν αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία η μη παραμονή για 2 χρόνια εκπαιδευτικών με αναπηρία στον τόπο του πρώτου διορισμού και δίνεται η δυνατότητα απόσπασης.

Με τροπολογία, που κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή :

Α. Παρέχεται η δυνατότητα στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ ή ΕΒΠ, που ανήκουν στις μνημονευόμενες ειδικές κατηγορίες (γονείς τέκνων με αναπηρία, πολύτεκνοι με ανήλικα τέκνα  πάσχοντες οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών από  συγκεκριμένες  ασθένειες ή έχουν αναπηρία κλπ), να αποσπώνται χωρίς υποχρέωση διετούς παραμονής στον τόπο διορισμού τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα (προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ κλπ).

Ειδικότερα:
– όσοι πάσχουν, οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους, από σοβαρές ασθένειες, όπως προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης,
– όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως πάθησης ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως πάθησης,
– οι πολύτεκνοι και εξομοιούμενοι με αυτούς, δηλαδή οι γονείς με ένα τέκνο που έχει ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
θα μπορούν πλέον, για κοινωνικούς λόγους, να αποσπώνται και προ της παρέλευσης διετίας από το διορισμό τους ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Β. Παρέχεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , η δυνατότητα επιβολής προσωρινής ανατολής  λειτουργίας  επιμέρους τμημάτων καθώς και ολόκληρων  σχολικών μονάδων  δημοσίων και ιδιωτικών, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Γ. Ανατίθενται στους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2020-21 συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν εξαιτίας  της πανδημίας του Κορωνοϊού στις Δομές της  Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (καθορισμός έναρξης σχολικού  και διδακτικού έτους, προσωρινή αναστολή λειτουργίας  δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και μετακινήσεων μαθητών, θέματα απουσιών και εξ αποστάσεως διδασκαλία κλπ).

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν αναγκαία, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης μέριμνας της Πολιτείας για τις κοινωνικές αυτές ομάδες, και δεδομένης της ευαισθησίας του Υπουργείου για τους εκπαιδευτικούς μας και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που χρειάζονται έμπρακτη στήριξη, όχι μόνο στην καθημερινότητά τους, αλλά στην ίδια τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την μόνιμη επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ