Παροχές

Επιδόματα: Παραπληγίας

Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας Το εξωϊδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί στο 20πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, χορηγείται από το ΙΚΑ με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, στους ασφαλισμένους, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και έχουν πραγματοποιήσει 350 Η.Ε. τα τελευταία 4 χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15άμηνο, ή 1.000 Η.Ε. οποτεδήποτε, στα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με Π.Α. 67% και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης....

Διαβάστε περισσότερα
Θεραπείες: Λουτρο-θεραπείες

Λουτροθεραπεία στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους που για λόγους θεραπευτικούς έχουν ανάγκη αυτής Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία, αρκεί προηγουμένως να γνωματεύσει η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ότι ο ασφαλισμένος παρουσιάζει πάθηση για την οποία η λουτροθεραπεία έχει θεραπευτική αξία. Η πραγματοποίηση της λουτροθεραπείας πρέπει να γίνεται στις πλησιέστερες του τόπου κατοικίας ιαματικές πηγές, οι οποίες έχουν αντίστοιχες με την πάθηση θεραπευτικές ενδείξεις. Η λουτροθεραπεία παρέχεται σε λουτροπηγές που βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του δικαιούχου και σε λουτροπηγές που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας. Στις περιπτώσεις που η λουτροθεραπεία πραγματοποιείται σε ιαματικές πηγές που βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και είναι δυνατή η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή του, καταβάλλονται: στο ακέραιο οι...

Διαβάστε περισσότερα
Παροχές: Πάσο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Με το πάσο αυτό είναι δυνατή η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες του Νομού στον οποίο εκδίδεται. Mε το πάσο αυτό παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στα ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ για όλη την επικράτεια, όπως και σε ορισμένες γραμμές πλοίων. ΠΑΣΟ για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας 2. Βιβλιάριο ασθενείας (το οποίο θα σφραγίζεται) 3. Απόφαση της υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό 67% 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένη 5. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου, απαιτείται επί πλέον οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο, απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΕΥΑΘ κ.λ.π.) Για...

Διαβάστε περισσότερα
Θεραπείες: ΕΟΤ - ΙΚΑ

Πρόγραμμα Θεραπευτικού Κοινωνικού Τουρισμού στο ΙΚΑ Το ΙΚΑ παρέχει λουτροθεραπεία για 15 ημέρες σε ξενοδοχεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας μεγάλων λουτροπόλεων. Το ΙΚΑ σε συνεργασία κάθε χρόνο με τον ΕΟΤ, εφαρμόζει το πρόγραμμα του Θεραπευτικού Κοινωνικού Τουρισμού, που απευθύνεται στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, με στόχο 19.000 περίπου άτομα, που έχουν ανάγκη, να κάνουν λουτροθεραπεία για 15 ημέρες σε ξενοδοχεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας μεγάλων λουτροπόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα από πλευράς ΙΚΑ έχουν προνομιακά μόνον οι χαμηλοσυνταξιούχοι του Ιδρύματος με την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουν παράλληλα και το επίδομα λουτροθεραπείας. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι διαδικασίες που χρειάζονται και κάθε λεπτομέρεια περιλαμβάνονται σε ειδικό ενημερωτικό έντυπο που διανέμεται στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχές: ΟΤΕ

Εκπτωση ΟΤΕ Ο ασθενής δικαιούται έκπτωση στους λογαριασμούς του ΟΤΕ. Δικαιολογητικά: 1. Ο ασθενής πρέπει να παίρνει το εξωϊδρυματικό επίδομα και να καταθέσει φωτοτυπία επικυρωμένη από αυτό το χαρτί στον ΟΤΕ για να πάρει την έκπτωση. 2. Πρέπει να έχει ποσοστό αναπηρίας 67%, και να καταθέσει και αυτό το χαρτί στον ΟΤΕ. 3. Το τηλέφωνο να είναι στο όνομα του ασθενή καταχωρημένο αλλά μπορεί να πάρει την έκπτωση ακόμα και εάν μένει στο πατρικό του. Όλα αυτά τα καταθέτει στον ΟΤΕ της περιοχής του και θα έχει 1000 μονάδες δωρεάν για κάθε μήνα στο λογαριασμό του. Kάθε χρόνο ο ασθενής πρέπει να καταθέτει στον ΟΤΕ της περιοχής του πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης (από τον Δήμο του) για να μην διακοπεί...

Διαβάστε περισσότερα
Συντάξεις: Δημοσίου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αναγνώριση δαπάνης για προμήθεια ειδικού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου (ΦΕΚ 595/93). Δικαίωμα σύνταξης (ΦΕΚ 129/94) Αποκλειστική νοσοκόμα Ειδική άδεια έξι επιπλέον ημερών Αναγνωρίζεται σε ειδικές περιπτώσεις παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου, δαπάνη προμήθειας αναπηρικού αμαξιδίου: Α. Ειδικού ελαφρού τύπου πτυσσόμενου χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου.(Το ποσό που θα βαρύνει το Δημόσιο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000δρχ ή 880,41€) Β. Απλό τροχήλατο αμαξίδιο( Δεν θα υπερβαίνει τις 105.000δρχ ή 308,14€) Δικαιολογητικά: 1. Γνωμάτευση Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου με ειδικότητα Ορθοπεδικού, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Νευρολόγου Νευροχειρούργου. 2. Έγκριση από ελεγκτή του Δημοσίου 3. Εξοφλητικό τιμολόγιο. 4. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου. Πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει κινητική αναπηρία άνω του 80% που θα πιστοποιείται από την παραπάνω γνωμάτευση του γιατρού. Η εκ νέου...

Διαβάστε περισσότερα
Συντάξεις: ΤΕΒΕ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ: 1. Αν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματος τους, από σωματική ή πνευματική πάθηση, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών. 2. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους γιατί έγιναν ανάπηροι, κι έχουν χρόνο ασφάλισης 10 χρόνια. 3. Αν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματος τους από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την άσκηση του επαγγέλματος, ανεξάρτητα με το χρόνο της ασφάλισης τους. Αν το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασίας, απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 χρόνια. 4. Αν κριθεί η ανικανότητά τους για εργασία από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου ότι ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66.6.% 5....

Διαβάστε περισσότερα
Συντάξεις: ΟΓΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΓΑ Οι παροχές ασθένειας που χορηγεί ο ΟΓΑ στους ασφαλισμένους του περιλαμβάνουν : Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Νοσοκομειακή Περίθλαψη στο Εσωτερικό Νοσοκομειακή Περίθαλψη στο Εξωτερικό Παροχές Μητρότητας Φαρμακευτική Περίθαλψη Ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέσω των Αγροτικών Ιατρείων, των Κέντρων Υγείας και των Εξωτερικών Ιατρείων των Κρατικών Νοσοκομείων και των συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ θεραπευτηρίων Κοινωφελούς χαρακτήρα. Α. Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ · Τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μικροβιολογικές, παρακλινικές, θεραπείες. · Τη διενέργεια σε Ιδιωτικά εργαστήρια Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Ψηφιακής Εκλεκτικής Αγγειογραφίας, Υπερηχογραφημάτων. · Τη διενέργεια οποιασδήποτε ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ σε Ιδιωτικά Εργαστήρια, όταν αυτή δεν γίνεται σε Κρατικά Θεραπευτήρια και Νοσηλευτικά Ιδρύματα Κοινωφελούς χαρακτήρα. Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Από τον ΟΓΑ παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ...

Διαβάστε περισσότερα
Συντάξεις: ΙΚΑ

Συντάξεις ΙΚΑ Γενικές προϋποθέσεις: Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).· Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω). Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, και ανάλογα με την ηλικία.Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ τουλάχιστον: · 4.500 Η.Ε. ή 10.000 Η.Ε. οποτεδήποτε ή· 300 Η.Ε. αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200,...

Διαβάστε περισσότερα
Ιατρεία πόνου των Νοσοκομείων

Τα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης καθώς και κάποια επαρχιακά έχουν Ιατρεία Πόνου στα οποία μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Εταιρία Πόνου, τηλ. 210 6444174. Πάντως τα πρώτα Ιατρεία Πόνου που έγιναν και θεωρούνται από τα καλύτερα, είναι αυτό του Νοσοκομείου Πατησίων (Παπάδων), στην Αθήνα, τηλ. 210 2513345 και αυτό του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 0993346/0993111 Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο και τα επιμέρους προβλήματα που δημιουργεί. Οι πληροφορίες μας βασίζονται στις συμβουλές ειδικών, σε διάφορα δημοσιευμένα άρθρα και στη γνώμη των ειδικών, σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελούν θεραπευτική αγωγή. Για πληρέστερη πληροφόρηση και συμβουλή αποταθείτε στο...

Διαβάστε περισσότερα