Παροχές

Απασχόληση: Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.) Ο ΟΑΕΔ στηρίζει την προσπάθεια απασχόλησης των: Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αποφυλακισμένων, απεξαρτημένων, ατόμων, που τους έχουν επιβληθεί Αναμορφωτικά Μέτρα ή Ποινικός Σωφρονισμός, με ειδικά προγράμματα και με ευνοϊκότερους όρους από αυτά των κοινών ανέργων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διαρθρώνονται ως εξής: Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων με πλήρες ωράριο (36 μήνες με επιδότηση και 10 μήνες χωρίς επιδότηση). Τριετές πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη με καθεστώς μερικής απασχόλησης ατόμων,που έχουν περιορισμένες δυνατότητες πλήρους απασχόλησης (και για απασχόληση, που αφορά στο ήμισυ των ωρών κανονικής απασχόλησης - 36 μήνες με επιδότηση και 10 μήνες, χωρίς επιδότηση). Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: Νομοθετική ρύθμιση για εκπαιδευτικούς

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΚΠ Το Υπουργείο Παιδείας, στο νόμο 3194/03, που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2003, προβλέπει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας θα προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά από τους πολύτεκνους και όσους πάσχουν από Ομόζυγο Μεσογειακή Αναιμία. Επίσης, όσον αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, θα προηγούνται στις μεταθέσεις-αποσπάσεις, όπως και οι άλλες ειδικές κατηγορίες. Εννοείται ότι για την ένταξη στην κατηγορία των πασχόντων από ΣΚΠ, απαιτούνται τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται μια αδικία για δεκάδες εκπαιδευτικούς που πάσχουν από ΣΚΠ, καθώς πολλοί αναγκάζονταν να τοποθετούνται σε μέρη που δεν έχουν καν νοσοκομείο, πόσο μάλλον Νευρολόγο,...

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: Επαγγελματική κατάρτηση ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός ενθαρρύνει και προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, που υλοποιεί ο Οργανισμός για όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, όταν η αναπηρία τους το επιτρέπει, αποτελεί πολιτική που αποβλέπει στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.. Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη, ώστε το 10% των εκπαιδευομένων, που εισάγονται κάθε χρόνο στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., να καλύπτεται από Α.Μ.Ε.Α. Για τα άτομα, που δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα, που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, λειτουργούν Ειδικές Σχολές για Α.Μ.Ε.Α., με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει ετησίως περίπου 260 Α.Μ.Ε.Α. σε εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. - Α.Μ.Ε.Α....

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: Προσλήψεις ΑμΕΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ν.2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΜΕΑ Ο νόμος που ρύθμιζε τις προσλήψεις για άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων, ο 2643/98, αποτέλεσε σίγουρα πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Και αυτός ο νόμος όμως προέβλεπε μια σειρά από γραφειοκρατικές ρυθμίσεις και υπολογισμούς, οι οποίες έκαναν δύσκολη τη ζωή των ενδιαφερομένων. Για το λόγο αυτό, έγιναν δύο ρυθμίσεις, οι οποίες απλοποιούν τις διαδικασίες πρόσληψης. Οι δύο τροποποιήσεις προβλέπουν τα εξής: «Τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του ν. 2643/98» Η ρύθμιση αυτή...

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: Μέτρα ΟΑΕΔ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός αποτυπώνει το φαινόμενο του αποκλεισμού ενός αυξανόμενου αριθμού πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και ευρύτερα από την συμμετοχή τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Η πρόληψη και καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού αποτελεί βασικό άξονα παρέμβασης του ΟΑΕΔ, που αποσκοπεί στην ένταξη, στην αγορά εργασίας, των πληθυσμιακών ομάδων, που απειλούνται από αυτόν. Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός αποτυπώνει το φαινόμενο του αποκλεισμού ενός αυξανόμενου αριθμού πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και ευρύτερα από την συμμετοχή τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Η έκταση και η ταχύτητα των τεχνολογικών μεταβολών, που επέρχονται στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, οδηγούν σε μεγαλύτερη επιλεκτικότητα της Αγοράς Εργασίας και επομένως στην αύξηση των κινδύνων Κοινωνικού Αποκλεισμού. Ο Κοινωνικός...

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: ΑμΕΑ κάρτα ανεργίας

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να μπορεί να βγάλει κάρτα ΑΜΕΑ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να μπορεί να βγάλει κάρτα ΑΜΕΑ: 1. Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό αναπηρίας του. 2. Το βιβλιάριο των ενσήμων ή της ασθενείας του. 3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, επικυρωμένη 4. Το Α.Φ.Μ. του. 5. Βεβαίωση από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου, ικανότητας εργασίας συγκεκριμένης ειδικότητας (για όσους έχουν νοητικό, ψυχολογικό πρόβλημα, κρίσεις επιληψίας κ.τ.λ. άρθρο 13 του Ν.2026/92). Η εγγραφή γίνεται με υποχρεωτική παρουσία του ανέργου ατόμου στο γραφείο ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπου εντάσσονται και τα ΑΜΕΑ, ΟΑΕΔ Θεσ/νίκης, Δωδεκανήσου 10Α, ισόγειο. Ωρες: 7:30 – 13:30. Τηλέφωνο...

Διαβάστε περισσότερα
Απασχόληση: ΑΣΕΠ ΟΑΕΔ

Για το συγγενικό πρόσωπο του ασθενούς. Οενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση (του συγγενικού προσώπου) στον ΟΑΕΔ 2. Γνωμάτευση του ασθενή 3. Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη και των δύο (συγγενή και ασθενή) 4. Βιβλιάριο ασθενείας του ασθενή 5. Την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής για τον ασθενή, στην οποία να υπάρχει το ποσοστό αναπηρίας 67%. 6. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ασθενή και συγγενή 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (από τα Δικαστήρια) του συγγενή 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (του συγγενικού προσώπου) από το Δήμο 9. Εκκαθαριστικό εφορίας (του συγγενικού προσώπου) και κατάθεση στον ΟΑΕΔ

Διαβάστε περισσότερα
Εκπαίδευση: Εισαγωγή σε ΑΕΙ / ΤΕΙ

Το ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους είναι 3% σε κάθε τμήμα και κριτήριο εισαγωγής είναι η βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου. Ο ασθενής θα πρέπει να περάσει από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή 3 μήνες πιο νωρίς από την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο που θα επιλέξει (π. χ. Ιούνιο εάν θέλει να εγγραφεί τον Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο). Η επιτροπή που θα περάσει είναι στην Μοναστηρίου 15 στον 1ο όροφο για τη Θεσσαλονίκη και σε αντίστοιχες επιτροπές σε άλλες πόλεις. Η επιτροπή πρέπει να του δώσει ποσοστό 67%. Θα καταθέσει στην επιτροπή μία γνωμάτευση από Νευρολόγο γιατρό, μέλος ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας. Στην απόφαση της επιτροπής θα αναφέρεται πως η απόφαση είναι για την εισαγωγή του ασθενούς στο Πανεπιστήμιο ως ΑΜΕΑ Αφού περάσει από την...

Διαβάστε περισσότερα
Εκπαίδευση: Νόμος 2817

H εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία” (Αρ. 1, παρ. 8). Το κράτος δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν και, όπως όλοι ξέρουμε, η ΣΚΠ εμφανίζεται σε άτομα κυρίως ενήλικα, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετοί συνασθενείς μας στους οποίους η διάγνωση έγινε πριν τα 18, χάρη κυρίως στα νέα διαγνωστικά μέσα που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Πέρα λοιπόν από το πρώτο “σοκ” που παθαίνουν κυρίως οι γονείς και μετά τα ερωτήματα του τύπου “πότε πρέπει να μάθει κάτι το παιδί;” και για τα οποία υπάρχουν διάφοροι ειδικοί νευρολόγοι, ψυχολόγοι κ.α., μία από τις πρώτες ανάγκες που υπάρχουν είναι η ανάγκη για όσο το...

Διαβάστε περισσότερα
Επιδόματα: ΑμΕΑ φοιτητές

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και ΤΕΙ Το επίδομα χορηγείται μόνο σε μη εργαζόμενους φοιτητές και όχι σε εργαζόμενους φοιτητές. Το επίδομα είναι 15.000 χιλιάδες δρχ. (44,02 €) το μήνα και χορηγείται κάθε τρίμηνο με επιταγή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση προς το ΕΙΑΑ υπόψη της κας Γερανίου 2. Αντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. 3. Αντίγραφο της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η βεβαίωση της φοίτησης σπουδών πρέπει να ανανεώνεται κάθε Οκτώβρη ή Νοέμβρη από το Πανεπιστήμιο ή από το ΤΕΙ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο ΕΙΑΑ και για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην επαρχία. Πρότυπο αίτησης: ΑΙΤΗΣΗ Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΕΙΑΑ) ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα